​​När det gäller dokumenthantering så upplever de flesta detta som en tung bit av tillvaron, men för de som bor i Fagersta finns lösningen nära tillhands. Dokumenthantering är ett intressant gebit.  

När det gäller dokumenthantering Fagersta hanteras alla former av dokument. Dokumenten skannas och bearbetas i alla färgskalor. De skannade dokumenten bearbetas och snyggas till för att få ett professionellt utförande och överförs därefter till valfritt format så som PDF, TIFF till exempel.

Att överföra dokument till filformat och bilder förenklar förvaringen av till exempel leverantörsfakturor och liknande som under ogynnsamma förhållanden upptar stor plats. Att konvertera dokumenten till bilder och filer är ett professionellt sätt att hålla ordning på företagets dokumentering, böcker, kvitton, kort etcetera som kan behöva förvaras och arkiveras under längre perioder.

Outsourcing av dokumenthantering

Dokumenthantering tillhör ett nödvändigt ont som varje företag är tvungna att ägna sig åt. Rapporter, fakturor, kvitton etcetera skall arkiveras för många år framöver i de fall till exempel Skatteverket vill ha ett underlag för företagets ekonomi.

Som företagare kommer man inte undan sina gamla kvitton och fakturor, för dessa ska finnas tillgängliga för framtida revisioner under många år framöver. En trist del av vad det innebär att vara företagare. Men det går att outsourca dokumenthanteringen. Det är moderna tider och skrymmande dokument kan skannas och omvandlas till enkla filer och bilder. Digitaliseringen förenklar numer även de mest monotona och trista uppgifterna en företagare tvingas ägna sig åt och att överlåta dokumenthantering är lagligt - och kan därmed outsourcas till företag som har dokumenthantering som sitt gebit.